Marketing là những việc bạn làm để tìm hiểu khách hàng của mình là những ai, họ cần gì và muốn gì, và làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của họ đồng thời tạo ra lợi nhuận.

Bạn luôn cảm thấy khó khăn và đau đầu khi bạn muốn thương hiệu của công ty mình được mọi người biết đến, thương hiệu của mình xuất hiện mọi nơi ..

Hãy đến với Quà Tặng Khôi Nguyên, bạn sẽ thực sự hài lòng !